BeX serveri tutvustus

BeX Server võimaldab:

• saata elektroonselt dokumente ühest ettevõttest teise (pakkumised, tellimused, arved, saatelehed jm);
• panna vastavusse erinevate ERP süsteemide dokumentide formaadid, kliendi- ja tootekoodid ning müügiühikud;
• koostada tellimusettepanekuid, arvestades reaalset laoseisu, st. korraldada VMI (Vendor Managed Inventory) protsessi;
• saata andmevahetuse kohta e-mailile vastava teate.

BeX Serveri süsteemi kasutamise eelised:
• andmeid (tooted, kliendid, kasutajad, dokumendid), mis on süsteemiosad, haldab süsteemi kasutav ettevõte ise – kontrollib ise kogu tellimuste koostamise protsessi;
• süsteemis koostatud tellimused on valmis ettevõtte enda majandustarkvarasse lülitamiseks (importimiseks) – internetikeskkonnas koostatud tellimust ei ole vaja eraldi käsitsi sisestada oma majandustarkvarasse;
• süsteemi on loodud paindlik konverterite süsteem – ühe ettevõtte dokument genereeritakse kiiresti teise ettevõtte jaoks vajalikku formaati;
• koostatud tellimuste kohta on olemas tagasiside e-mailile saabuva teate kaudu;
• koostatud tellimuste jälgimiseks ja kinnitamiseks on loodud paindlik kasutajate süsteem;
• süsteem aitab planeerida paremini müüki ning õigeaegseid kaubatarneid;
• optimiseerib tarnija laoseisu;
• tagatud on süsteemipakkujapoolne toetus – konsultatsioon, infovahetus tarnija ja kliendi vahel, süsteemi regulaarne hooldus, hotline support;
• esindatud on süsteemipakkuja professionaalne majandustarkvara kogemus.

Funktsionaalsus seisneb keskses serveris, kus toimub andmete töötlemine ja vahendamine selleks loodud konverterite abil. Kasutajatele on loodud andmete haldamiseks Bex Klient, kus määratakse ettevõtted, nende kasutajad, tooted ja dokumendid, mida vahendatakse. VMI tellimuse koostamine toimub veebipõhise kliendiliidese abil.

BeX aitab koostada, jälgida ning täita kliendi ja tarnija vahelist kaupade liikumise protsessi, vähendades sellega tellimuste töötlemisest tekkivat ajakulu; elimineerib infokadu, kergendab üldist tööprotsessi ning lihtsustab tellimuste kinnitamise protseduuri. 

Saada