SLO kvaliteedipoliitika

SLO Eesti tegevuse olulised märksõnad on:

Kliendirahulolu
Selle tagavad pidev kliendi soovide, nõuete, ettepanekute ja vajaduste arvestamine, kliendiuuringute korraldamine ja analüüs, professionaalne ning heale klienditeenindusele pühendunud personal, lai tootevalik, kvaliteetsed tooted ja teenused ning usaldusväärsed tarned.

Usaldusväärsus
Tähtaegadest kinnipidamine, seaduste järgimine ning põhimõte tegutseda ausalt ja vastutustundlikult on olulised meie konkurentsis püsimisel ning on aluseks meie tuleviku töödele, ettevõtte suurema tuntuse saavutamisele ja kasumi teenimisele.

Kohanemis- ja arenemisvõime
Ettevõttes pööratakse kõrgendatud tähelepanu personali kvalifikatsiooni ja professionaalsuse pidevale tõstmisele plaanipärase koolituse läbi. Pidevalt arendatakse edasi ettevõtet ja tema protsesse ning ühistööd koostööpartneritega, et käia kaasas ja kohaneda muutuva väliskeskkonnaga.

Juhtkonnapoolne eestvedamine
Juhatus on seotud pideva parendamise põhimõtte ja kvaliteedi arendamisega kogu äritegevuse ulatuses. Juhatus väljendab praktikas oma kohustumist protsesside haldamisega ja vastutustundlikkusega omal tegevusalal ning aktiivse osalemisega juhtkonna töös ja tegevuse ülevaatusel. Juhtkonnapoolse eestvedamise läbi on iga töötaja ettevõttes teadlik kvaliteedipoliitikast ja –eesmärkidest ning sellest, kuidas kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutamine neid abistab ja viib ettevõtte püstitatud kvaliteedieesmärkide saavutamiseni.

Määratletud kvaliteedieesmärgid
On püstitatud vastavalt põhimõttele, et nad oleksid konkreetsed, mõõdetavad, kokkulepitud, realistlikud ja ajastatud (kehtestatud määratud ajaks). Kvaliteedieesmärke vaadatakse üle, ajakohastatakse, dokumenteeritakse ja kinnitatakse vähemalt üks kord aastas.