Sonepar Grupist

     KVALITEEDI- JA KESKKONNAPOLIITIKA

     SLO Eesti kvaliteedi– ja keskkonnapoliitika põhimõtted on:

  • kvaliteetse, klientide nõudmisi rahuldava, töötaja- ja keskkonnasõbraliku teenuse pakkumine elektri– ja teletarvikute hulgimüügis;
  • materjali- ja energiaressursside säästlik kasutamine müügis, ladustamisel, transpordis ja kontoritöös; 
  • keskkonnasaastamise vältimine või selle vähendamine kauba hoiustamisel ja transportimisel, pakendite korduvkasutamisel;
  • keskkonnasaastamise vältimine või selle vähendamine eraldades tegevuse käigus tekkivad jäätmeid (ohtlikud jäätmed, elektri- ja elektroonikaromud, vanapaber, metallijäätmed, pakendid;
  • keskkonna- ja inimsõbraliku ning võimalikke riske arvesse võttes ohutu töökeskkonna loomine, tagamine ja pidev parendamine, koolitades töötajad ja teavitades koostööpartnereid;
  • järgida oma tegevuses kehtestatud ja kokkulepitud klientide ning huvipoolte nõuete ning kehtivate õigusaktide täitmist;
  • parendada pidevalt ettevõtte kvaliteedi ja keskkonnaalast toimivust.

 

 

 

 

 

 

SLO Eesti tegevuses peegelduvad ka Sonepar kontserni põhiväärtused:

PÜHENDUMINE       - kohusetunne ja pühendumine tööle, tahe õppida ja jagada teadmisi, innovatiivsus

INIMESED                - tähtsaim vara ja meie arengu võtmetegur

SÜNERGIA               - õpime üksteiselt, jagame ideid, teadmisi ja kogemusi, otsime koos lahendusi

KASUMLIKKUS       - loob võimalused kasvuks ja tegevusvabaduseks

KLIENT                     - tähelepanu keskpunkt - kui meie klient on edukas, oleme seda ka meie

AUSTUS                    - austa ja Sind austatakse

„La Référence“          - eeskuju - oma ala parim, eeskuju teistele

TULEVIK                  - kestev areng ja pidev parendamine