Tagasivaade SLO Sügispäevadele

30.09.2016
 

22.–23. septembril toimus Tallinna Lauluväljakul 17. elektriala mess 
SLO Sügispäevad!

Esindatud oli 50 tarnijat – oli neid, kes on valdkonna inimestele väga tuttavad, kuid oli ka Eesti turu jaoks uusi tarnijaid.
 

   Kahepäevasel messil osales ligi 2000 inimest. Nagu tavaks kujunenud, osalesid esimesel päeval noored elektriala tegijad ja seminaride huvilised, teisel päeval olid osalejateks SLO kliendid. 

Külastajad valisid sellel aastal parimaks messiboksiks ABB boksi, kus oli väljas peale kõige muu elektriauto koos laadimisjaamaga, vormel ning robot. Paljudes boksides oli põnevaid uudiseid ja töötavaid demolahendusi. Esmakordselt oli valgustuse alal väljas Hiina suurim leeditootja Opple, Pipelife'i boksis oli põnev EKA tudengite poolt loodud teoste näitus, esmakordselt olid väljas ka Elektrilevi ja päikesepaneelide tipptootja Solarworld, kes tutvustasid oma teenuseid ja tooteid.

      Messi fotogaleriid näed siit
 
Osalejatele tekitas palju põnevust SLO Baltikumi juhi Heiki Liiseri poolt modereeritud paneeldiskussioonid – esimesel päeval oli teemaks hooneautomaatika – selle uued suunad ja võimalikud ohud.
Juba 90.-te teises pooles oodati murrangut, et koduautomaatika muutub uutes hoonetes valdavaks.
Paraku jäi laiem levik selle taha, et kasutajad pelgasid süsteemi keerukust ja nappis toetust pakkuvaid ettevõtteid ja inimesi.
Samuti tundus, et hilisem seadistamine ja konfigureerimine on tülikas. Olulise argumendina piiras kasutuselevõttu ka kõrgem hind võrreldes tavapaigaldusega.
Mitmed diskussioonil esinejad näevad, et nüüd on käes oodatud murrang, et hooneautomaatika võiks laiemalt levida.
Kuuno Lotamõis Indome OÜst tõi välja kiire kasvutrendi, mille loob varasemast soodsam hind ja nutitelefonide laiapõhjaline kasutuselevõtt. Varem oli vaja süsteemi haldamiseks eraldi juhtimispaneeli, mida nüüd asendavad nutitelefonide rakendused. Nutitelefonide äppide igapäevaseks muutumisega, ei kardeta enam nutikate lahenduste kasutamist.
    
 
Meelis Paas ABB-st keskendus oma ettekandes energiatõhususele ja selle kaudu
säästmisest ning näitas, et energia kokkuhoiuga on hoone automatika investeeringu
tasuvusaeg suhteliselt lühike. Laurynas Jucius Schneider Electricust rääkis nutika kilbi
võimalustest ja praktilisest rakendusest.
Diskussioonil osalejad hindasid väga kõrgelt kasu hooneautomaatika rakendamisest nii kodus, büroodes kui ka tööstushoonetes. Hooneautomaatika teemadel arutlemisel on väga tähtis ka turvalisus, inimesed on küll juba harjunud kasutama võrgu kaitseks salasõnu, kuid salasõnade keerukusele tähelepanu väga ei pöörata. Salasõna juures on olulisem teksti pikkus, mitte niivõrd erinevate sümbolite ja paari numbri kasutamine. 
Vaata järele oma salasõna turvalisus Howsecureismypassword.net
 
Teise päeva paneeldiskussiooni teemaks oli Elektrivõrkude tulevikuvisioonid – kõige põnevamaks hinnati Tõnu Lehtla ja Tarmo Mere ettekanded.
Tõnu Lehtla TTÜ elektrotehnika instituudist kõneles elektri varustuse tulevikust, andis
põneva ülevaate päikese-; tuule-; termo-tuuma- ja vesinikuenergia võimalustest ja
tänastest tootmise takistustest. Mitmes valdkonnas ennustatakse kohe-kohe murrangulist muutust, kuid seda juba pikemat aega, seega ei tahtnud prof Lehtla ka spekuleerida, millal täpsemalt murrangut oodata.
 
Raimonda Vesere rääkis Schneider Electricu lähenemisest ja arusaamist Smart Grid tehnoloogiast, Silver Aiaste ABB-st tutvustas päikeseinverterite tootmist ja ka nende uut tehast Eestis. Tarmo Mere Elektrilevist tõi välja võrkude uue väljakutse – energia tarbimine on võrkude süsteemi ehitusest saadik palju muutunud – täna on Elektrilevil ligi 31000 klienti, kes elektrienergiat ei tarbi, kuid kelle jaoks tuleb süsteem siiski üleval hoida. Hinnates megavati omahinda tarbijale on päikeseenergia hind tarbija jaoks esialgu veel 40–50% kallim võrgu elektrihinnast, kuid hinnavahe väheneb pidevalt.
Tarmo Mere hinnangul võib tulevikus elektrivõrkude peamiseks funktsiooniks osutuda võimsusbilansi hoidmine või isegi hoopis nn akupangaks saamine. Tarbimine ja taastuvelektrienergia tootmine ei ole omavahel korrelatsioonis, mistõttu on tekkinud suurem vajadus elektrienergia tootmise ja tarbimise tasakaalustamiseks. 
 
Lisaks paneeldiskussioonidele toimus mitmeid seminare alates leedvalgustuse juhtimisest, millest rääkis mõlemal päeval täis-saalile oma tuntud headuses Tiiu Tamm. Arutleti ja tutvustati uut hoonete ehitusmäärust, projekteerimise tarkvara, räägiti sagedusmuundurite hooldustest ning paljudest teistest toodetest ja lahendustest. 
 
 

Fotode autoriks on Annika Haas

 
Täname kõiki osalejaid ja külalisi, taaskohtumisteni!