SLO kliendil on juurdepääs suurimale tootevalikule ja veebipõhisele tellimiskeskusele, mis koos parimate personaalsete toote- ja teeninduslahendustega toetavad teie ettevõtte muutuvaid vajadusi. Veebipoele ligipääsu tagab sisenemine meiliaadressiga, mille olete kirja pannud SLO kliendilepingusse.

Lisaks pakume võimalust saada osa tootekoolitusest, mida teeme koostöös tootjatega.

  • Kliendilepingu sõlmimise avalduse ja krediidipiiri muutmiste avalduse palume allkirjastada selleks volitatud isiku poolt ning esitada oma lähimasse SLO esindusse või edastada digitaalselt allkirjastatud avaldus meie krediidihaldurile.
  • Palume tutvuda ka SLO AS-i üldiste lepingutingimustega. Lepingute ja avalduste käsitlemise aeg on ca 2 tööpäeva alates dokumentide jõudmisest SLO valdusesse.

    Lisaküsimustele vastab SLO krediidihaldur: