Elektrimaterjalide hulgimüük
TITLE


SLO asutati Eestis 1992 aastal ja tänaseks kuulume Sonepar gruppi, mis on juhtiv elektri- ja teletarvikute hulgimüüja maailmas ning mis koondab enda alla elektritarvikutega seotud hulgimüüjaid. 

Omame suurimat toimivat tootevalikut ning keskladu, mis võimaldab pakkuda kliendile parimaid lahendusi ja kiiret tarnet. 
Meie müügikontorid üle Eesti tagavad kliendile kiire ligipääsu kaubale auskohast sõltumata.

Oleme uhked oma pühendumuse üle toetada kliente nende arengus, pakkudes professionaalseid tooteid, teenuseid ja teadmisi juba üle 25 aasta!


tegevusvaldkonnad
Elamud

ELAMUD                

Juhtmed ja kaablid
Sise- ja välis valgustus
Pistikupesad ja lülitid
Elektrikilbid ja tarvikud
Kodu automaatika
Piksekaitse ja maandus
Küte ja ventilatsioon
Päikesepaneelid ja inverterid

Tööstus

TÖÖSTUS              

Tööstusautomaatika seadmed
Kaablid ja kaabliteed
Võimsuse juhtimise seadmed
Valgustus
Kilbid ja karbid
Tööriistad ja tarvikud

Võrguehitus

VÕRGUEHITUS     

Võrkude kaablid
Liinitarvikud
Alajaamad ja jaotuskapid
Jaotustrafod
Liiniseadmed

Ärihooned

ÄRIHOONED          

Juhtmed ja kaablid
Elektrikilbid ja tarvikud
Sise ja välisvalgustus
Pistikupesad ja lülitid
Küte ja ventilatsioon
Hooneautomaatika
Piksekaitse ja maandus
LAN ja turvavõrgud
Päikesepaneelid ja inverterid


SLO müügikontorid EestisKESKKONNAPOLIITIKA

SLO kvaliteedi– ja keskkonnapoliitika põhimõtted on:

Kvaliteetse, klientide nõudmisi rahuldava, töötaja- ja keskkonnasõbraliku teenuse pakkumine elektri– ja teletarvikute hulgimüügis;

Materjali- ja energiaressursside säästlik kasutamine müügis, ladustamisel, transpordis ja kontoritöös; 

Keskkonnasaastamise vältimine või selle vähendamine kauba hoiustamisel ja transportimisel, pakendite korduvkasutamisel;

Keskkonnasaastamise vältimine või selle vähendamine eraldades tegevuse käigus tekkivad jäätmeid (ohtlikud jäätmed, elektri- ja elektroonikaromud, vanapaber, metallijäätmed, pakendid;

Keskkonna- ja inimsõbraliku ning võimalikke riske arvesse võttes ohutu töökeskkonna loomine, tagamine ja pidev parendamine, koolitades töötajad ja teavitades koostööpartnereid;

Järgida oma tegevuses kehtestatud ja kokkulepitud klientide ning huvipoolte nõuete ning kehtivate õigusaktide täitmist;

Parendada pidevalt ettevõtte kvaliteedi ja keskkonnaalast toimivust.